WITAMY NA OGÓLNOUCZELNIANEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ OKNO PW


Logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb

UWAGA:

Studenci Politechniki Warszawskiej logują się na platformę z wykorzystaniem kont USOSWeb. Aby się zalogować należy wybrać link "Logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb" a następnie wprowadzić numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (lub inny identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku cudzoziemców i osób nie posiadających numeru PESEL) oraz hasło i nacisnąć przycisk Zaloguj.

Studenci, którzy nie logowali się jeszcze do systemu USOSWeb, logują się używając hasła z systemu Rekrutacja PW. W przypadku zapomnienia hasła, należy odzyskać hasło, wypełniając formularz podany pod adresem https://cas.usos.pw.edu.pl/passwd-change/reset . Należy używać adresu email zarejestrowanego w systemie USOSWeb - podanego na etapie rekrutacji na studia.

Helpdesk techniczny PW oraz OKNO nie wykonuje resetu haseł do systemu USOSWeb.


Dostęp do kursu „Przysposobienie biblioteczne” uzyskuje się po wejściu w kurs i podaniu hasła dostępu (samodzielny zapis na kurs po zalogowaniu się kontem USOSWeb).


II termin poprawkowy, 14.01.2019 - 27.01.2019, hasło dostępu do kursu: PB_Termin_IILogowanie na konta administracyjne odbywa się z wykorzystaniem kont tworzonych indywidualnie przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW
Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać pod adresem email: pomoc@okno.pw.edu.pl