Topic outline

 • General

 • Moduł 1 - Organizacja platformy

  Platforma Moodle jest systemem wspierającym asynchroniczny model kształcenia w którym student i prowadzący za pomocą specjalistycznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez przeglądarkę internetową uzyskuje dostęp do usystematyzowanych treści edukacyjnych oraz funkcji zarządzających wyświetlaniem treści i kursem. W module omówione zostaną podstawowe funkcje związane z organizacją treści i modułów dostępne na platformie edukacyjnej Moodle. 

 • Moduł 2 - Podstawowe czynności administracyjne

  Podstawowe czynności administracyjne wykonywane są zarówno przez Administratora platformy edukacyjnej jak i przez osoby prowadzące dany kurs. Możemy tutaj zaliczyć wszystkie czynności związane z użytkownikami i ich organizacją w ramach danego kursu oraz zarządzanie sama klasą, terminarzem i kursem. W tej części kursu zostaną przedstawione podstawowe aspekty z tym związane.

 • Moduł 3 - Tworzenie treści edukacyjnej

  W tym module przedstawione zostaną zasoby i składowe dostępne na platformie Moodle wykorzystywane do budowania statycznej jak i dynamicznej treści edukacyjnej.

 • Moduł 4 - Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle

  W tym module przedstawione zostaną metody i narzędzia pozwalające na prowadzenie kursu w ten sposób aby aktywizować i możliwe długo utrzymać zainteresowanie studenta.