Tematyka

  • Główne składowe

    • Mierniki oceny aktywności publikacyjnej i "jakości" czasopism

    • Proces selekcji czasopism w Thomson Reuters i Scopus