Tematyka

  • Przypisy i bibliografia załącznikowa - dla autorów prac dyplomowych i naukowych

  • 1. Podstawowe zasady sporządzania opisów bibliograficznych

  • 2. Opis bibliograficzny poszczególnych rodzajów dokumentów. Przykłady

  • 3. Systemy powołań